<delect id="zpfhr"></delect>

<pre id="zpfhr"><meter id="zpfhr"></meter></pre>
<big id="zpfhr"><progress id="zpfhr"></progress></big>
<var id="zpfhr"></var>

<pre id="zpfhr"><menuitem id="zpfhr"></menuitem></pre>
H型鋼(H型鋼價格)
主營產品:H型鋼(H型鋼價格)
H型鋼100*100*6*8Q235B萊鋼****貨少現貨
H型鋼150*150*7*10Q235B東方特鋼****貨少現貨
H型鋼150*150*7*10Q235B津西****貨少現貨
H型鋼150*150*7*10Q235B馬鋼****無貨現貨
H型鋼200*100*5.5*8Q235B日照****暫缺現貨
H型鋼200*100*5.5*8Q235B馬鋼********無貨現貨
H型鋼200*200*8*12Q235B日照********貨少代理
H型鋼200*200*8*12Q235B馬鋼********貨少現貨
H型鋼200*200*8*12Q235B津西********貨少現貨
H型鋼248*124*5*8Q235B日照********現貨
H型鋼248*124*5*8Q235B馬鋼********現貨
H型鋼250*125*6*9Q235B日照********現貨
H型鋼250*125*6*9Q235B馬鋼********貨少現貨
H型鋼250*250*9*14Q235B津西********現貨
H型鋼250*250*9*14Q235B馬鋼********貨少現貨
H型鋼294*200*8*12Q235B日照********現貨
H型鋼294*200*8*12Q235B馬鋼********現貨
H型鋼298*149*5.5*8Q235B日照********現貨
H型鋼298*149*5.5*8Q235B馬鋼********現貨
H型鋼300*300*10*15Q235B津西********貨少現貨
H型鋼300*300*10*15Q235B馬鋼********貨少代理
H型鋼300*300*10*15Q235B萊鋼********貨少現貨
H型鋼340*250*9*14Q235B津西********現貨
H型鋼340*250*9*14Q235B馬鋼********現貨
H型鋼350*175*7*11Q235B津西********現貨
H型鋼350*175*7*11Q235B馬鋼********現貨
H型鋼350*350*12*19Q235B津西********現貨
H型鋼350*350*12*19Q235B馬鋼********貨少現貨
H型鋼390*300*10*16Q235B津西********現貨
H型鋼390*300*10*16Q235B馬鋼********現貨
H型鋼400*200*8*13Q235B津西********現貨
H型鋼400*200*8*13Q235B萊鋼********現貨
H型鋼400*200*8*13Q235B馬鋼********現貨
H型鋼400*400*13*21Q235B津西********現貨
H型鋼400*400*13*21Q235B馬鋼********貨少現貨
H型鋼446*199*8*12Q235B馬鋼********現貨
H型鋼450*200*9*14Q235B津西********現貨
H型鋼450*200*9*14Q235B馬鋼********貨少現貨
H型鋼500*200*10*16Q235B津西********現貨
H型鋼500*200*10*16Q235B馬鋼********現貨
H型鋼588*300*12*20Q235B津西********現貨
H型鋼588*300*12*20Q235B馬鋼********現貨
H型鋼588*300*12*20Q235B萊鋼********現貨
H型鋼700*300*13*24Q235B馬鋼********貨少現貨
H型鋼700*300*13*24Q235B津西********現貨
H型鋼800*300*14*26Q235B馬鋼********貨少現貨
H型鋼800*300*14*26Q235B津西********貨少現貨
H型鋼900*300*14*24Q235B津西********貨少現貨
低合金H型鋼200*100*5.5*8Q345B馬鋼********無貨現貨
低合金H型鋼200*200*8*12Q345B馬鋼********貨少現貨
低合金H型鋼250*125*6*9Q345B馬鋼********貨少現貨
低合金H型鋼294*200*8*12Q345B馬鋼********貨少現貨
低合金H型鋼300*300*10*15Q345B馬鋼********貨少現貨
低合金H型鋼400*200*8*13Q345B馬鋼********貨少現貨
低合金H型鋼500*200*10*16Q345B馬鋼********貨少現貨
低合金H型鋼400*400*13*21Q345B馬鋼********貨少現貨
低合金H型鋼588*300*12*20Q345B馬鋼********貨少現貨
低合金H型鋼700*300*13*24Q345B馬鋼********貨少現貨

備注: 
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格; 
2、上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費; 
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。 
4、以上報價按(GB/T11263-1998)標準采集。